Saturday, June 27, 2009

NEW PICS : 9/11 FEMA videographer at Ground Zero goes public


Pohľad zhora

Totálna deštrukcia. Z veží okrem nasekaných oceľových stĺpov neostalo v podstate nič. Dôsledok nárazu lietadla a požiaru?